Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Thánh Anton Padua


Nhân đức trổi vượt hiếm xưa nay
Tinh thần mạnh mẽ đến hăng say
Ơn Chúa thương ban tài thuyết giảng
Thần học, Kinh thánh quá mê say
Phép lạ lừng danh ai có hay
Lừa kia quỳ gối bái nghiêm ngay
Thánh nhân từ đó gây kinh ngạc
Khắp miền nô nức tiếng cao bay
“Hòm bia giao ước” danh gắn ngay
“Cái búa lạc giáo” chắc trong tay
Nhờ tài hùng biện ơn lôi cuốn
Giúp về nẻo chính lối thẳng ngay
Cứu người lầm lạc lỡ vận may
Nhiệt thành nhân đức chẳng rời tay
Antôn tiến sĩ trong Hội Thánh
Hằng năm kính nhớ nguyện cầu thay.
(Chúc mừng Bổn Mạng quý Cha, Thầy và Chú,Bác, Anh Em)
13/06
Suối Ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét