Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Khải Huyền Chương 16“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, 
và Ngôi Lời là Thiên Chúa”. (Ga 1:1)

Một tiếng lớn xảy ra từ đền thờ
Bảy Thiên Thần đi trút chén lôi đình!
Thiên Chúa sai xuống mặt đất công minh
Nhiều tai ương đã đổ tràn mặt đất.

Chén thứ nhất trên người mang dấu thích
Và thờ lạy tượng con thú như vua,
Những tai ương liền đổ xuống như mưa
Đầy ung nhọt ác tính và đau đớn!

Chén thứ hai trút nhằm ngay xuống biển
Liền biến thành máu kẻ chết đã lâu
Mọi sinh vật biến mất, ôi còn đâu!
Và dưới biển chúng sẽ đều chết hết.

Vị thứ ba cũng đưa tay trút chén
Xuống sông ngòi các nguồn nước muôn nơi..
Nước trong xanh đã hóa liền ra máu!
Tiếng Thiên Thần có quyền trên nước nói
Lạy Đức Thánh! Đấng hiện và đã có!
Ngài công minh luôn xét xử công bình
Chúng đã đổ máu dân thánh trương sinh
Ngài cho chúng uống máu là thích đáng!

Vị thứ tư cũng đưa chén trút thẳng
Xuống mặt trời, lửa thiêu đốt người ta
Bị khí nóng dữ dội cháy sém da
Vì nói phạm đến danh của Thiên Chúa
Đấng có quyền trên các tai ương đó
Không hối cải, họ chẳng tôn vinh Người!

Chén thứ năm trút xuống ngai Con Thú
Vương quốc này đã trở ra tối tăm
Họ cắn lưỡi rên xiết trong đau đớn
Họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời
Họ đau đớn với trăm ung ngàn nhọt
Chẳng hối cải mà từ bỏ mưu ma.

Vị thứ sáu trút chén xuống dòng sông
Êu – phơ – rát nước sông liền khô cạn
Để dọn đường cho các vua phương đông
Miệng Mãng Xà, Con Thú ngôn sứ giả,
Thần ô uế như con ếch nhảy ra
Chúng quả là những thần khí quỷ ma
Những dấu lạ với khắp vua thiên hạ
Nhằm tập hợp trong ngày để giao chiến
Ngày lớn lao của Thiên Chúa Toàn năng
Đây ta đến! Bất ngờ như kẻ trộm!
Phúc thay kẻ, canh thức giữ áo mình!
Kẻo đi đứng trần truồng trong lõa lồ
Họ tập hợp miền Hác- mơ- ghít-đô.

Chén thứ bảy trút xuống trên không khí
Từ Đền Thờ, từ ngai tiếng phát ra:
Xong cả rồi! Có chớp cùng sấm sét!
Động đất lớn chưa từng bao kinh khiếp!
Kể từ khi mặt đất có con người
Thành vĩ đại vỡ ra làm ba phần
Các thành thị các nước đều sụp đổ!
Chúa nhớ thành Ba-by-lon vĩ đại
Mà cho nó uống chén rượu lôi đình
Người cho nếm cơn cuồng phong thịnh nộ!
Mọi hải đảo cũng sẽ biến mất đi
Và núi non cũng sẽ không còn nữa!
Con mưa đá hạt nặng chừng nửa tạ
Từ trên trời sẽ giáng xuống người ta
Và sẽ bị muôn vàn những tai ương
Vì người ta nói phạm đến Thiên Chúa.

05/05/2016
Suối Ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét