Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Merry Christmas


Mối Tình Giêsu (nhạc công giáo)


MẸ ĐỒNG TRINH VÔ NHIỄM


MẸ ĐỒNG TRINH VÔ NHIỄM
Ma-ri-a Mẹ đẹp xinh
Đầy ân sủng Chúa, đồng trinh trọn đời.
Tối cao rợp bóng mây trời
Mừng vui lên hỡi Xi-on đợi chờ!

Trước ơn gọi Mẹ bất ngờ
Lòng nghe bối rối sững sờ ngạc nhiên
Lời Thiên Chúa - Đấng uy quyền,
Niềm tin xác tín Mẹ liền xin vâng.

Thụ thai bởi phép Thánh Thần!
Quyền năng Thiên Chúa nhiệm màu vinh quang.
Cưu mang Ngôi báu huy hoàng
Dòng vua Đa- vít ngai vàng ngàn xưa.

Mẹ liền cất tiếng xin thưa,
Người nam không biết, việc chưa vợ chồng!
Cung lòng thiếu nữ trinh trong
Điều Thiên Chúa muốn hư không tạo thành!

Hạ sinh Đấng Thánh cả danh
Ngôi hai Thiên Chúa an lành Giê su.
Một lòng Mẹ sống khiêm nhu
Dưỡng nuôi con một, nhân từ mẹ ơi!

Đồng trinh cho đến trọn đời

Mẹ đầy ơn phúc Chúa trời thương ban
Được ơn Vô nhiễm vẹn toàn
Cả hồn và xác vinh quang về trời!


20/11/2012

vanang68

GIÊ SU VUA TÌNH YÊU


GIÊ SU VUA TÌNH YÊU


Giê su vua cả đất trời
Ngôi Hai giáng thế cứu đời muôn dân.
Kim cương nhung lụa không cần
Chẳng vì võng lọng thâm sâu vương quyền.

Vương quốc Người quá vô biên...
Triều đại còn mãi, bình yên không cùng.
Vua đâu khí giới oai hùng
Ngàn dân tôn kính, vui mừng mến yêu!

Lời Ngài chân lý cao siêu
Xua tan bóng tối, bao điều giả nhân.
Đẩy xa gian dối nhân trần,
Rạng soi ánh sáng muôn dân nương nhờ.

Không ngai vàng, chuốc nhớp nhơ!
Đăng quang thập giá thẫn thờ chiều hoang.
Triều thiên ca khúc khải hoàn
Vòng gai mũi nhọn máu loang đỉnh đầu!

Giơ lưng trần trụi âu sầu
Chết trong thảm cảnh đớn đau chiều tàn.
Tình yêu Chúa đã trao ban
Máu Ngài rửa sạch lầm than tội trần!

Cho con mặc lấy tấm thân
Cho con mặc lấy tinh thần yêu thương.
Giê su soi lối dẫn đường
Ngài ơi ngự trị khôn lường trong tim!

Để con luôn biết đi tìm
Tình yêu chân lý đắm chìm trong con.
Vua Giê su ngự tâm hồn
Tung hô trong cõi càn khôn Danh Ngài!

24/11/2012
vanang68