Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

MẸ ĐỒNG TRINH VÔ NHIỄM


MẸ ĐỒNG TRINH VÔ NHIỄM
Ma-ri-a Mẹ đẹp xinh
Đầy ân sủng Chúa, đồng trinh trọn đời.
Tối cao rợp bóng mây trời
Mừng vui lên hỡi Xi-on đợi chờ!

Trước ơn gọi Mẹ bất ngờ
Lòng nghe bối rối sững sờ ngạc nhiên
Lời Thiên Chúa - Đấng uy quyền,
Niềm tin xác tín Mẹ liền xin vâng.

Thụ thai bởi phép Thánh Thần!
Quyền năng Thiên Chúa nhiệm màu vinh quang.
Cưu mang Ngôi báu huy hoàng
Dòng vua Đa- vít ngai vàng ngàn xưa.

Mẹ liền cất tiếng xin thưa,
Người nam không biết, việc chưa vợ chồng!
Cung lòng thiếu nữ trinh trong
Điều Thiên Chúa muốn hư không tạo thành!

Hạ sinh Đấng Thánh cả danh
Ngôi hai Thiên Chúa an lành Giê su.
Một lòng Mẹ sống khiêm nhu
Dưỡng nuôi con một, nhân từ mẹ ơi!

Đồng trinh cho đến trọn đời

Mẹ đầy ơn phúc Chúa trời thương ban
Được ơn Vô nhiễm vẹn toàn
Cả hồn và xác vinh quang về trời!


20/11/2012

vanang68

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét