Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Cáo Phó
Trong niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Tang quyến chúng con vô cùng thương tiếc trân trọng kính báo!
Bà cố: Giuse Đỗ Văn Đính
Nhũ danh: Maria Phạm Thị Son
(Thân mẫu của Đức ông Đa Minh Đỗ Văn Đĩnh)
Sinh năm: 1917 Tại: Giáo xứ Ngưỡng Nhân – Giáo phận Bùi Chu
Đã được Chúa gọi về vào hồi 20h45, ngày 14 tháng 11 năm 2018
( Ngày 08, Tháng Mười, Năm Mậu Tuất)
Tại tư gia - Giáo họ Kim Thành – Giáo xứ Kim Phát – Giáo phận Ban Mê Thuột
Hưởng thọ: 102 tuổi

Đức ông Đa Minh và Tang quyến trân trọng kính báo!
(Chương trình tang lễ xin được thông báo sau)

*Kính xin quý cha, quý thầy, quý Sơ và mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria sớm được hưởng Tôn nhan Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét