Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Như Chiếc Bình Sành
Thân con như chiếc bình sành
Mỏng giòn thật là dễ vỡ
Đêm đêm con hằng lo sợ
Lỡ mai sẽ vỡ tan tành.

Thân con như chiếc bình sành
Nên hình trong tay thợ gốm
Lớp men muôn màu lấp lánh
Qua lò nung đúc sớm hôm.

Xin Cha ban giọt tình yêu
Đầy bình từng giọt sự sống
Thấm giọt chân lý cho nhiều
Lại thêm giọt tình sám hối.

Thân con yếu hèn tội lỗi
Qua nhiều bóng tối gian nan
Niềm tin nơi Ngài cứu rỗi
Nguồn thiêng tha thứ ngập tràn!

Con như bình sành dễ vỡ
Mỏng giòn yếu đuối Cha ơi!
Sa-tan ác thù hung tợn
Đang rình cắn xé nơi nơi!

Con như bình sành dễ vỡ
Xin bàn tay Chúa chở che!
Vì con yếu đuối mọn hèn
Nguyện xin Chúa hằng nâng đỡ!

25/10/2018
Suối Ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét