Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Ơn Ngài Cứu Độ


ƠN NGÀI CỨU ĐỘ

Ơn đức tin chỉ đường dẫn lối
Đưa con qua bóng tối mịt mù
Giúp con chiến thắng ba thù
Thế gian tội lỗi âm u ngục tù.

Xin các Thánh hộ phù giúp sức
Chúa uy quyền dũng lực oai phong
Đời con sóng gió long đong
Người bao từ ái, rộng lòng xót thương!

Ơn đức tin soi đường con bước
Tránh ba thù mưu chước Sa-tan
Vượt bao sóng gió gian nan
Đưa thuyền cập bến bình an rạng ngời.

Ơn đức tin giữa trời rọi chiếu
Khai tâm hồn thấu hiểu Tình Cha
Nguồn mạch thương xót bao la
Từ nơi thập giá tuôn ra mọi ngày.

Ơn cứu độ cao dày khôn ví
Giải thoát con khỏi bị lưu đày
Trong Ngài mãi mãi từ đây
Lời con nguyện khấn, xin Thầy xót thương!

12/04/2018
Suối Ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét