Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Tiếng Gọi Đồi Cao
TIẾNG GỌI ĐỒI CAO

Niềm tín thác! Cậy trông ơn Thánh!
Màu tím sầu trộn ánh hoàng hôn,
Tội đời mãi mãi vùi chôn
Hồi chuông thánh thót đổ dồn vọng vang.

Gọi tâm hồn con mang tội lỗi
Mau quay về sám hối ăn năn!
Vâng lời giữ các giới răn
Trải lòng yêu mến như khăn liệm Người.

Bao tháng năm chây lười, mê đắm
Bước chân về chiêm ngắm đồi cao!
U buồn trong gió lao xao
Đã đầy chất ngất hanh hao nắng tàn.

Nhìn thập giá nát tan chiều vắng
Cung nhạc buồn sâu lắng cô liêu,
Vẹn toàn hy lễ tình yêu
Cũng vì nhân thế liêu xiêu tội tình!

Gánh cho con thập hình khổ giá
Đời lạc loài dối trá bạc vong!
Khẩn nài ngước mắt trông mong
Ngài luôn tha thứ rủ lòng xót thương!

26/03/2018
Suối Ngàn

1 nhận xét: