Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Con Luôn Thuộc Về Ngài
CON LUÔN THUỘC VỀ NGÀI

Người yêu con từ muôn kiếp trước
Cho núi đồi, nguồn nước bao la
Cho con đầy đủ mẹ cha
Cho con sống giữa mái nhà yêu thương.

Cho con đến mái trường đẹp nhất
Nở muôn hoa trên đất mẹ hiền
Đức tin tô thắm khắp miền
Cho con giòng suối triền miên dạt dào.

Khoác cho con long bào Vương Đế
Cho con nên Tư Tế của Ngài
Ơn trên Thánh ý an bài
Ví như biển rộng, sông dài, non cao.

Nhớ Can-vê máu đào in dấu
Chịu lưỡi đòng đâm thấu con tim
Con luôn cất bước đi tìm
Nhiều khi sóng dữ nhận chìm thân con.

Luôn trung tín sắt son gắn bó
Dẫu trăm ngàn khốn khó gian nan
Trong Ngài luôn có bình an
Tìm trong Thiên Chúa ngập tràn yêu thương.

Ngày Chúa đến, vui đường Thiên Quốc
Và con đây luôn thuộc về Ngài!
Ách Ngài êm ái đôi vai
Lòng luôn tha thiết khẩn nài hiến dâng.

Chúa cho con dự phần chung hưởng
Thánh Điện Ngài ban thưởng muôn ân
Con nên của lễ hiến dâng
Ngài thương đến kiếp phàm nhân mọn hèn.

09/03/2018
Suối Ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét