Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Nhớ Người

Người đi xa rồi! Xuân Ly Băng!
Nước Chúa vui về giữa gió trăng
Quán trọ gian trần nơi ở tạm
Muôn đời Thiên Quốc bến vinh thăng
Đôi vai nhẹ gánh, đôi tay trắng
Nặng nghĩa tình thơ ý tựa vàng
Sách nhớ từng trang buồn chẳng gấp
Nghiên sầu mực ráo, ngõ mây giăng.

21/7/2017
Suối Ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét