Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Vang Mãi Tiếng Hoan CaKính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh
Niềm vui mừng kỷ niệm năm Kim Khánh
Toàn giáo phận lòng hân hoan cử hành
Giữa bầu trời cao nguyên xanh bao la.


Ơn đức tin mà Chúa đã thương ban
Năm tháng qua, bước thăng trầm lịch sử
Người đỡ nâng trên đường trần lữ thứ
Nên dấu chỉ đầy hiệp nhất yêu thương.


Nhớ bậc tiền nhân, anh dũng nêu gương
Hiệp một lòng xin tri ân Thiên Chúa
Muôn ơn lành ngập tràn trên muôn lối
Tình yêu cao vời, trên đất Ban Mê.


Có những lúc chúng con không nhận biết
Đã khước từ ơn của Chúa thương ban
Khi bất trung, khi thiếu sót lỡ lầm…
Người rộng lòng giang vòng tay ủ ấp.


Muôn lạy Chúa, xin tình Ngài che lấp
Thân bất toàn, bất xứng với ơn Cha
Xin Thánh Linh luôn soi sáng mỗi ngày
Để cuộc đời nên muối men cho đất.


Khấn xin Chúa, cho gia đình giáo phận
Luôn hết mình sống hiệp nhất, hăng say
Gieo tin vui của Chúa trên đất này
Để mọi người hưởng nhờ ơn cứu độ.


Xin giúp con thắng vượt mọi cám dỗ
Được hết lòng trung tín trong tình Cha
Luôn thủy chung êm ấm giữa mái nhà
Cùng vững lòng con cậy trông nơi Chúa.


Xin cho con, biết thương người đau khổ
Và mở lòng, biết tha thứ cho nhau
Nguồn suối mát đẹp đẽ muôn sắc màu
Cho mọi người biết đưa tay kín múc.


Năm mươi năm, con xin Người ban phúc
Cho mục tử, cho người đã nghỉ an
Đã góp công trên miền đất đại ngàn
Loan Tin Mừng, trên quê hương yêu dấu.


Tình Chúa cao vời, suy sao cho thấu!
Hiệp một lòng cùng Mẹ Maria
Bạn trăm năm, xin Giuse Thánh Cả
Nguyện muôn ơn lành, cho đến mai sau.


Cùng khấn xin, Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ban ơn thiêng, gìn giữ giáo phận nhà
Đến muôn đời vang mãi tiếng hoan ca
Nay chúng con hiệp dâng lời cảm tạ.


Mừng Kim Khánh giáo phận Ban Mê Thuột
1967 -2017
21/6/2017
Suối Ngàn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét